Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Đọc lại những lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch

Th1 31, 2014

Phạm Thị Hoài Từ 1946 cho đến khi qua đời, mỗi năm Hồ Chủ tịch đều có lời chúc Tết. Có lẽ ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong lịch sử Việt Nam làm điều đó. Tổng cộng những lời chúc Tết này, 24 cái Tết, trích từ bộ Hồ Chí Minh toàn […]

Đọc tiếp »