Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Một cước chú về Ngày Nhà giáo Việt Nam

Th11 22, 2013

Trần Ngọc Cư Năm nay, tôi không nhận được lời chúc mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam” nào cả. Thú nhận với các bạn học sinh cũ của tôi ở Quảng Trị và ở Huế là tôi rất mừng về sự lãng quên này. Một, tôi không phải là nhà giáo được đào tạo và hành […]

Đọc tiếp »