Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Trí thức hải ngoại: Chúng ta cùng đơn ca? (2)

Th10 6, 2013

Từ Linh (Xem kì 1 hoặc toàn bài trong bản PDF) 6. Thiếu phản biện, thừa nể nang? Trong sinh hoạt trí thức, chính trị, xã hội, tôn giáo của người Việt hải ngoại, nhìn chung, có lẽ cũng còn quá ít “văn hóa phản biện” trong khi có quá nhiều “văn hóa nể nang”. […]

Đọc tiếp »