Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Năm ngàn & năm cắc

Th9 20, 2013

Năm ngàn & năm cắc

Tưởng Năng Tiến Lão bà nghỉ chợ bần thần Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong Xếp riêng rồi lại xếp chung Miệng thời lẩm bẩm mà… (không rõ nhời)! Lão Nông Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam,  tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 […]

Đọc tiếp »