Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Phong cảnh tinh thần thời hậu toàn trị (1)

Th8 9, 2013

Lưu Hiểu Ba Phạm Thị Hoài dịch Đặc điểm quan trọng nhất của thời hậu toàn trị là: một mặt, trong sự khủng hoảng tính chính danh của mình, giới thống trị tìm mọi cách bám chặt lấy nền chuyên chế, nhưng hiệu quả của sự cai trị ấy suy giảm từng ngày;  mặt khác, […]

Đọc tiếp »