Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Tay mẹ nối đầu rồng

Th6 6, 2013

Tay mẹ nối đầu rồng

Nguyễn Hoàng Văn Chưa thấy nghệ sĩ nào làm xấu quê hương của mình như Phạm Văn Hạng. Cũng chưa thấy nghệ sĩ nào dai dẳng bám trụ cái công việc ngu muội hóa nhận thức thẩm mỹ dân mình bằng nhà điêu khắc ấy, qua hai công trình mang tính dấu mốc của Đà […]

Đọc tiếp »