Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đĩ thúi (2)

Th5 6, 2013

Nguyễn Viện Tiểu thuyết Xem kì 1 6. Năm Gia Tĩnh thứ 35, Hồ Tôn Hiến làm Án sát Chiết Giang vận động Thúy Kiều xúi Từ Hải qui hàng triều đình. Sau vụ dẹp giặc Từ Hải và các đầu mục khác, Hồ Tôn Hiến muốn được thăng chức xứng đáng với công lao […]

Đọc tiếp »