Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Tân Việt Nam – Sáu điều mong mỏi lớn

Th4 14, 2013

Tân Việt Nam – Sáu điều mong mỏi lớn

Phan Bội Châu Võ Văn Sạch dịch và chú thích Tân Việt Nam, tác phẩm còn ít được biết đến của Phan Bội Châu, viết có thể vào khoảng năm 1906-1907 ở Nhật Bản, là một cuốn sách mỏng trình bày quan niệm của tác giả về một nước Việt Nam mới, với mô hình […]

Đọc tiếp »