Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Ngoại giao Tháp Rùa

Th1 25, 2013

Ngoại giao Tháp Rùa

Phạm Thị Hoài Không có nghị định nào buộc các cơ quan và cá nhân thuộc Đảng và Nhà nước Việt Nam phải dùng tranh thủ công mĩ nghệ làm quà lưu niệm. Nhưng ở mọi ngành, mọi cấp, mọi nơi, mọi dịp, cứ đến đoạn trao quà lưu niệm là người tặng và người […]

Đọc tiếp »