Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Yangon, tay lái ngược (2)

Th1 10, 2013

Yangon, tay lái ngược (2)

Phạm Thị Hoài Không có gì kể chính xác về một quốc gia hơn nền giao thông của nó. Chuyện giao thông ở Miến Điện nghe như giai thoại, nhưng cũng như chuyện những tờ bạc kì lạ của nó, đó không phải là hư cấu mà là hiện thực. Một hiện thực bốc đồng. […]

Đọc tiếp »