Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Thầy Hùng

Th11 20, 2012

Phạm Thị Hoài Đó là năm tôi học lớp bảy, ở cả trong đội tuyển học sinh giỏi văn lẫn đội tuyển học sinh giỏi toán của trường và phải quyết định chọn một. Cha mẹ tôi đều dạy các môn tự nhiên. Tôi đã gần như chấm toán, vì giỏi văn khi ấy là […]

Đọc tiếp »