Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt

Th9 4, 2012

Phạm Hồng Sơn Cách đây vài ngày, sau khi báo Nhân dân đăng bài “Xã hội dân sự”- Một thủ đoạn của diễn biến hòa bình”, có một bài viết truyền tải trên mạng với nhan đề “Về xã hội dân sự tại Việt Nam” với ghi chú là “Ông Nguyễn Trần Bạt trả lời phỏng vấn Trung […]

Đọc tiếp »