Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Máu gòe là gì?

Th6 3, 2012

Nguyễn Viện Sau khi đăng bài “Máu tôi đã gòe rồi” trên Tiền Vệ, có người hỏi tôi: “Máu gòe là gì?”. Đây là câu trả lời. ĐỊNH NGHĨA 1 Khi bọn cướp xông vào xục xạo và cưỡng chiếm nhà anh Anh cầu cứu Trời Phật và mọi loại thánh thần ở trần gian […]

Đọc tiếp »