Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Bi kịch, đau xót nhìn từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản

Th5 13, 2012

Phạm Hồng Sơn Mới hơn  4 tháng đầu năm 2012 ở Việt Nam đã xảy ra ba vụ cưỡng đoạt đất có đổ máu: Tiên Lãng (Hải Phòng): 05/01/2012, Văn Giang (Hưng Yên): 24/04/2012 và Vụ Bản (Nam Định): 09/05/2012. Đất là một trong những tài nguyên hiếm, nguồn lực cơ bản cần cho sự […]

Đọc tiếp »