Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Vài lời về pro&contra

Th1 2, 2012

Phạm Thị Hoài

Những năm trước, khi phụ trách trang talawas, tôi có rất ít thời gian để viết. Nay blog cá nhân này cho tôi cơ hội tự thử bút trong lĩnh vực báo chí truyền thông và dành chỗ cho một số khách mời.

Sống ở nước ngoài và từ 9 năm nay không được về Việt Nam, những bài viết từ xa của tôi chủ yếu dựa trên thông tin và kết quả tra cứu từ những nguồn gián tiếp. Đó là một bất lợi hiển nhiên cho người viết báo, dù các phương tiện truyền thông trong thời đại này có thể cung cấp những khả năng dường như vô hạn. Bù lại, tôi hi vọng có thể khai thác thế mạnh trong cái nhìn từ ngoài vào của mình, từ cuộc sống ở một quốc gia khác hẳn Việt Nam trong hầu hết mọi phương diện.

Đọc tiếp »