Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Trần Thắng Lợi, Nguyễn Ái Quốc và “Đảng ta”

Th2 3, 2014

Phạm Thị Hoài Bài “Đảng ta” của Hồ Chí Minh [1], đăng trong tập san Sinh hoạt Nội bộ [2] số 13, tháng 1-1949, là một bài báo đặc biệt. Một mặt, nó thường xuyên được các nhà tuyên giáo của Đảng trích dẫn và lấy làm điểm tựa. Thậm chí cụm từ “Đảng ta” từ […]

Đọc tiếp »