Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đã đến lúc, dù không đúng lúc, ông tôi chết!

Th8 21, 2013

Khuất Đẩu Truyện ngắn Ông tôi đã chết! Chết ở tuổi 99 nên sự tiếc thương được mọi người dành cho ông chỉ là: Uổng quá há, còn năm nữa thôi, sao không ráng sống cho đủ trăm? Làm như thể “đủ trăm” thì ông mọc được cánh mà bay lên giời! Dĩ nhiên, vì […]

Đọc tiếp »