Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ – Phần I

Th3 2, 2013

Mai Thái Lĩnh Hạ tuần tháng 1 năm 2013, trước Tết Nguyên đán, đã xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận. Đó là việc 72 vị nhân sĩ, trí thức đã cùng nhau ký một bản kiến nghị có tên là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (đề ngày 19-1-2013)[1]. […]

Đọc tiếp »