Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đất đai, giáo dục và tự do

Th11 21, 2012

Phạm Hồng Sơn Thoáng nhìn lịch sử Năm 1215 tại Anh quốc một nhóm chủ đất đã hợp nhau lại bắt vua phải cam kết tôn trọng một số quyền tự do của họ, trong đó, đương nhiên, có quyền định đoạt, sở hữu về đất và các lợi tức từ đất. Cam kết đó […]

Đọc tiếp »