hormona del crecimiento humana

Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nhựt kí đời tui

Th9 26, 2012

Cao Hùng Lynh (Nhân ngày có định nghĩa mới về tự do) Sáng: 5:30 – móc tự do ra đái; – nhét tự do vô quần, rửa tay, cười sảng khoái, nghĩ mần đờn ông sướng; bọn đờn bà không có tự do. 6:00 – phóng xe ra quán cóc, kêu ly cà phê, rít […]

Đọc tiếp »