hypertropin

Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (21)

Th10 19, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 PHỤ BẢN 1: HIẾN PHÁP CỦA HIỆP CHÚNG QUỐC NGÀY 4-3-1789 MỞ ĐẦU Chúng tôi, nhân dân Hiệp Chúng Quốc, với mục đích thực hiện một sự liên hiệp chặt […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (20)

Th10 14, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Mục IV: QUYỀN TƯ PHÁP Theo điều 76 Hiến pháp, quyền Tư pháp, độc lập được ủy nhiệm cho Tối cao Pháp viện và […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (19)

Th10 11, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Mục III: QUYỀN HÀNH PHÁP Nếu cơ cấu và thẩm quyền của cơ quan Lập pháp được Quốc hội Lập hiến chấp thuận nhanh chóng, […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (18)

Th10 10, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Từ ngày những cơ cấu căn bản của Quốc gia – chiếu theo Hiến pháp ban hành ngày 1-4-1967 được thiết lập đến nay, vỏn vẹn […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (17)

Th10 1, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16 CHƯƠNG II: VIỆT NAM Sau gần một thế kỉ dưới ách thống trị ngoại bang, nước Việt Nam đã vùng lên – với Thế giới Đại chiến thứ nhì – giành lại chủ quyền. […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (16)

Th9 29, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15 THIÊN THỨ BA: NHỮNG CHẾ ĐỘ VÙNG ĐÔNG NAM Á CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ ĐẠI HÀN Nghiên cứu chế độ chính trị Đại Hàn là một điều lí thú. Vì Hàn Quốc và […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (15)

Th9 23, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14 THIÊN THỨ II: NHỮNG CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ NGA-SÔ Khuôn mẫu của những chế độ quyền uy, chuyên chế, chế độ Nga-Sô đồng thời tự cho là chế độ dân […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (14)

Th9 19, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13 CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ ANH QUỐC Chế độ Anh Quốc là một chế độ đơn giản nhất trên thế giới, một chế độ tân tiến và rất sát lí tưởng dân chủ. Nhưng đồng thời […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (13)

Th9 16, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12 CHÂU MỸ LA TINH VÀ CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG Cơ cấu tổ chức chính quyền theo kiểu Hoa Kỳ đã được áp dụng trong một số quốc gia ở Á Châu, Phi Châu, và nhất là đa số quốc […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (12)

Th9 15, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11  PHẦN THỨ HAI: THẾ GIỚI CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI THIÊN THỨ NHẤT: NHỮNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ CỔ ĐIỂN CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ HOA KỲ HIỆP CHÚNG QUỐC MỸ là một trong những quốc gia đầu tiên áp […]

Đọc tiếp »

« Older Entries   Newer Entries »